ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

donderdag, 04 oktober 2012 17:50 De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

Van oudsher bestaan de kerkdorpen in de omgeving van de gemeente Venray. In vroegere tijden was de aanwezigheid van een kerkgebouw in elk dorp vanzelfsprekend en vormde de centrale plek waaromheen dat dorp zich uitbreidde. De kerk had een centrale plaats in de gemeenschap van waaruit de locale pastoor, soms zelfs met kapelaans, de religieuze diensten verzorgden.

Door het afnemend kerkbezoek en het beperkt aantal geestelijken die deze diensten kunnen verzorgen, worden de kerkgebouwen in elk dorp niet meer dagelijks en soms zelfs niet eens meer wekelijks gebruikt. In enkele dorpen worden bv. de zondagsdiensten wekelijks afwisselend in één van die dorpen gehouden.
Door het incidentele gebruik van het kerkgebouw, gevoegd bij het afnemen van inkomsten uit collectes en de toename van de vaste lasten is het voorstelbaar dat het bisdom zich gaat afvragen of het wel financieel verantwoord is om het kerkgebouw te blijven gebruiken. In die overweging zal ongetwijfeld ook een rol spelen dat de instroom van het aantal priesters minimaal is, terwijl het priesterambt ook door de vergrijzing in omvang afneemt.
In de grote steden heeft dit proces in de wijken van de stad al geleid tot het slopen van die kerken, meestal als gevolg van de ligging ervan op zogenoemde A-locaties.
In een aantal gevallen wordt het kerkgebouw, mede vanwege de prachtige en monumentale architectuur, niet gesloopt maar voor andere doelen of activiteiten aangepast.
Een voorbeeld hiervan is de Vredeskerk aan het Kennedyplein in Venray, waarin thans het kantoor van Proteion is gevestigd. Het blijven gebruiken van de Paterskerk staat al ter discussie, zodat op termijn alleen nog in de Grote Kerk van Venray kerkelijke diensten worden verzorgd.
In de kerkdorpen blijkt dat wellicht ook dáár het sluiten van het kerkgebouw onontkoombaar zal zijn. De kosten voor instandhouding kunnen immers niet meer worden opgebracht, als gevolg waarvan het voor het bisdom een bijna onmogelijke taak wordt om de kerkdeuren open te houden.
Het dorp verliest daardoor haar Kerk en daarmee eigenlijk ook haar naam: kerkdorp.
Burgers van Venray is geïnteresseerd in uw mening over deze buitengebruikstelling.
Een onderzoek naar een hergebruik van zo’n kerkgebouw is overigens noodzakelijk. Het houdt in ieder geval de historische waarde ervan letterlijk overeind en daarmee ook de terechte naam : kerkdorp.
Burgers van Venray is geïnteresseerd in uw mening over de mogelijke sluiting van kerkgebouwen.
U kunt gedurende de maand oktober op deze website aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling : Onze kerkdorpen zijn straks geen echte Kerkdorpen meer.REACTIES

Jacobs: oneens

een kerkdorp is een gemeenschap van mensen die al of niet op een bepaalde manier gelovig zijn en de kerk steeds minder de bindende factor is en niet meer de wet voorlaat schrijven door behoudende gelovigen maar door gemeenschapelijke doelen .

Geef uw reactie.

Elise: oneens

kerken hebben geen functie meer...we mogen meegaan in een Nieuwe Tijds-energie,waarin Zelf Bewust-Zijn en eigen verantwoording een grotere plek mag innemen. En dat we daardoor dan geen kerkdorp meer zijn dat is dan een feit..we zijn dan gewoon een dorp Dat is dan de verandering die er dan is..en dat is goed !

Geef uw reactie.

Guusje Rutten: oneens

Dikke bullshit

Geef uw reactie.

p.hasselt: eens

onze kerk dorpen moeten blijven bestaan want venray is en blijft een dorp

Geef uw reactie.

P J T M Jansen: eens

De Kerken Heb Je in Venray nog slecht 2 oke Nu komt het er gaan steeds minder Jongeren naar de kerk of Lievergezegt GEEN je Heb ook in Venray 1 moskee Minamaal Het geloof draait zich om Niks op tegen ook betreft het uitgaans leven van de Jongeren 80% gaat naar EINDHOVEN of de BDR Nu met de ressiezie Worden ook minder aankpen gedaan de 25% btw liegt er niet om dus je krijgt geegstaande winkels Ik vindt Venray zelf nog een Dorp Heeft geen stads rechten Van de Kerkdorpen paaken ze de Bus en Gaan naar Eindhoven of de BDR bv Duisburg om te wikelen Veel goedkoper Thoch

Geef uw reactie.

Peter Teeuwen: eens

In sommige kerkdorpen is de kerk het hart van het dorp al lang niet meer. Ik vind dat de naam kerkdorp wel moet blijven vanuit historisch oogpunt. Als de kerk van Rome het gebouw niet meer kan onderhouden en er geen alternatieve bestemming gevonden kan worden is het aan de mensen in het dorp wat zij er mee willen doen. Hun voorvaderen hebben de kerk ooit gebouwd en gefinancierd. Als zij deze "last" niet willen of kunnen opbrengen, zal het gebouw verkommeren en tot ruine worden. Maar zolang er mensen wonen is er hoop en zal het een kerkdorp blijven!!

Geef uw reactie.

Ine: oneens

De meeste kerkdorpen rondom Venray vormen een heel hechte gemeenschap. Het verenigingsleven bloeit en de inwoners, zeker degenen die er geboren zijn voelen zich geen Venrayers maar ... vul maar in. Dit is niet afhankelijk van de aanwezigheid van een fysiek kerkgebouw

Geef uw reactie.

Rick: eens

Het woord kerkdorp zegt het eigenlijk al. Het is een dorp met als hart een kerk. Dat zijn de kerkdorpen van Venray straks niet meer. Het begint naar mijn aanzien steeds meer op een grote stad te lijken.

Geef uw reactie.

Joos: eens

Met de groei van Venray zijn sommige kerkdorpen al een soort wijk van Venray geworden. Voor Leunen, Oostrum en enigszins Heide en Merselo geldt dat al. Wijken in de steden dragen ook meestal de naam van het vroegere dorp. Als wordt overwogen om de kerk in een dorp te sluiten en het hergebruik van het gebouw te bepalen, blijft die kerk een historische plaats binnen die gemeenschap. De naam kerkdorp zal in de toekomst zonder Kerk dan veranderen in wijk of gewoon dorp.

Geef uw reactie.

wim sijbers: oneens

Elk kerkdorp blijft zijn eigen indentiteit behouden,daar is geen kerk voor nodig. De jeugd van elk kerkdorp zal dat wel moeten omarmen.

Geef uw reactie.

JB: oneens

Ben het volledig eens met Jules. Ook als er onverhoopt in de toekomst geen kerk meer zal zijn blijft een kerkdorp "een eigen gemeenschap" met tal van verenigingsactiviteiten voor jong en oud.

Geef uw reactie.

Pim: eens

Tja we moeten helaas constateren dat er steeds meer kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken. De ontkerkeling zet overal door ook niet alleen bij de katholieken maar ook bij de protestanten. In tijden van crisis trok meestal het kerkbezoek weer aan. Helaas is dat dit keer niet het geval. Of hebben we geen echte crisis ???

Geef uw reactie.

De kerken in onze kerkdorpen.

In September heeft u uw mening kunnen geven op de site van Burgers van Venray over de kerken in de kerkdorpen.
De stelling was : Onze kerkdorpen zijn straks geen Kerkdorpen meer.
De bedoeling was met deze prikkelende stelling uw mening te peilen over het feit dat in de toekomst......

Lees verder

Gerelateerde artikelen

Buitengebruikstelling kerkgebouwen.

Lees verder

Begroting 2011 Bisdom Roermond

Lees verder

Hergebruik of slopen?

Lees verder

Sluiting kerken in Bisdom Roermond

Lees verder

Geloven in Monumenten

Lees verder