ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de directie van de schouwburg

woensdag, 02 september 2015 14:12 Standpunt van de directie van de schouwburg

Trekt Schouwburg Venray meer bezoekers door een tweede zaal ?
Volgens Paul Franssen:

Jazeker trekt de schouwburg meer bezoekers door een tweede zaal, alhoewel ik me de reactie van mensen voor kan stellen die dit vreemd vinden gezien het teruglopend aantal bezoekers van de laatste jaren. Juist daarom moet er een tweede zaal komen, en ik zal u uitleggen waarom.

Mensen hebben vandaag de dag een overvolle agenda, willen graag naar de schouwburg maar moeten keuzes maken. Het gros van de mensen recreëert daarbij nog in het weekend. Daarom hebben we de professionele voorstellingen verplaatst naar de weekenden. Hierdoor kunnen verenigingen en amateurgezelschappen nauwelijks nog gebruik maken van de theaterzaal. Een bezoek aan ons aller schouwburg leek een elitaire luxe te worden.

Het roer moest om, vonden bestuur en directie. De schouwburg mag niet uitsluitend een huis worden voor zíj die het kunnen betalen. De Venrayse gemeenschap heeft behoefte aan een gemeenschapshuis. In ons nieuwe concept, waarbij de horeca een belangrijke rol vervult, worden steeds meer professionele voorstelling verplaatst naar de kleine, nieuwe theaterzaal waarbij de grote zaal vrij komt voor de mensen van Venray waarbij ze niet alleen naar culturele activiteiten mogen kijken maar bovenal zelf maken, doen en beleven.

Indien vandaag de dag de theaterzaal in gebruik is kan de rest van het gebouw niet meer gebruikt worden. Met een tweede zaal, enkele kleine ruimtes, en een foyer op elke verdieping , wordt het gebouw multifunctioneel waarbij de bedrijvigheid toe zal nemen en daarmee dus het bezoekersaantal.