ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de gemeente Venray

woensdag, 02 september 2015 13:12 Standpunt van de gemeente Venray

Voor de gemeente spelen twee aspecten een belangrijke rol: de continuïteit van de schouwburg en de bredere inzetbaarheid als sociaal-culturele huiskamer.

Met betrekking tot het eerste punt: de exploitatie van de schouwburg staat steeds meer onder druk. Bezoekersaantallen lopen terug en de gemeentelijke subsidiemogelijkheden zijn steeds beperkter. Het behoud van de schouwburg is voor Venray echter van essentieel belang, zowel vanuit het culturele aspect alsook als trekker voor de ontwikkeling van Venray en het centrum. Meer bezoekers zijn een harde noodzaak voor een gezonde en duurzame exploitatie. De kleine zaal vormt weliswaar geen garantie daarvoor, maar biedt uitstekende mogelijkheden. Ook de toenemende opbrengsten van theatercafé de Artiest kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige exploitatie.

Ten aanzien van het tweede punt: de schouwburg is op dit moment vooral een platform voor podiumkunsten. Wanneer er daarnaast ook meer ruimte komt voor bijeenkomsten van scholen, verenigingen, amateurgezelschappen, bedrijven en jeugd kan de schouwburg inderdaad de beoogde sociaal-culturele huiskamer van Venray worden. Er moet nu te vaak ‘nee’ verkocht worden als deze Venrayse instellingen vragen om de zaal te mogen gebruiken voor hun activiteiten. Door toevoeging van een extra kleine theaterzaal voorzien van alle techniek voor professionele theatervoorstellingen wordt de multifunctionele inzetbaarheid vergroot en kunnen activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Voorwaarde is uiteraard wel dat er met betrekking tot de programmering intensieve samenwerking wordt gezocht met de overige zaalfaciliteiten binnen de gemeente zoals KCJ, the Bee en Odapark.

De gemeente ondersteunt daarom van harte de voorgenomen revitalisering van de schouwburg. Provincie en gemeente hebben zich bereid verklaard middelen voor deze investering beschikbaar te stellen.