ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Brief B & W aan de gemeenteraad

woensdag, 05 augustus 2015 12:12 Brief B & W aan de gemeenteraad

Op 28 mei 2015 heeft ons college besloten tot een raadsvoorstel voor invoering van het regime vrij parkeren in Venray met inachtneming van de voorwaarde van een ondertekend Retailconvenant. Voor en tijdens de vergadering van de Commissie Wonen op 9 juni 2015 hebben ons vragen bereikt over de gevolgen van dit voorstel. Inmiddels heeft het Presidium besloten om de raadsbehandeling uit te stellen tot de raadsvergadering van 22 september 2015. Wij begrijpen uw vragen en maken van de gelegenheid gebruik om u met deze brief van een nadere toelichting te voorzien en in te gaan op de genoemde aandachtspunten.
 

 

Lees de brief hier.