ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Reactie van de gemeente Venray

woensdag, 03 juni 2015 14:00 Reactie van de gemeente Venray

In oktober 2012 is het gerenoveerde gemeentehuis in gebruik genomen. Als gevolg van onder meer de digitalisering, de inrichting van flexibele werkplekken en de personele bezuinigingen, bood het gerenoveerde gemeentehuis meer ruimte dan nodig voor de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat een gedeelte van het gemeentehuis in oktober 2012 niet in gebruik is genomen.
Het gemeentehuis is van en voor de inwoners van Venray en heeft de functie van ‘Huis van Venray’. De dienstverlening vanuit het gemeentehuis omvat niet slechts de gemeentelijke dienstverlening, maar ook de dienstverlening die in het verlengde daarvan kan worden gezien.

Bij een goede invulling van de beschikbare ruimte is eenieder gebaat. De kosten van de gerenoveerde ruimte drukken immers op de gemeentelijke organisatie en daarmee op alle inwoners van Venray. Met de toenemende participatie in (regionale) samenwerkingsverbanden ontstaan nieuwe organisatiestructuren. De beschikbare ruimte in het gemeentehuis van Venray biedt inmiddels onderdak aan enkele van deze organisaties. De nog resterende ruimte gebruiken we momenteel veelal voor werkbijeenkomsten voor grotere groepen ambtenaren. Op deze wijze voorkomen we dat we voor deze bijeenkomsten moeten uitwijken naar externe locaties, met bijbehorende kosten.
Met andere, maatschappelijke gegadigden hebben gesprekken plaatsgevonden over de verhuur van de ruimte in het gemeentehuis. Deze organisaties zien tot op heden om uiteenlopende redenen af van deze huisvesting.
We zijn het eens met de stelling dat er maatschappelijke organisaties zijn voor wie de ruimte ingezet kan worden. We weten echter ook dat veel van deze organisatie zich momenteel bezinnen op hun omvang en spreiding. Het is daarom voor ons nog maar de vraag of er genoeg organisaties zijn die zich in het gemeentehuis zouden kunnen vestigen.

Ike Busser, wethouder