ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt Wonen Limburg

woensdag, 01 oktober 2014 15:30 Standpunt Wonen Limburg

Wonen Limburg is een woningcorporatie, die haar maatschappelijke taken meer dan serieus neemt. Wij ontwikkelen veel projecten in alle soorten wijken en buurten, in grote steden en kleine dorpen. Deze projecten kennen een gezonde basisconstructie die wij met gemeenten, corporaties, banken, bewoners en andere belanghebbenden opzetten.

Kleine kernen
In de kleine kernen van de vele kerkdorpen in Limburg komt leefbaarheid onder druk te staan. Demografische cijfers en onderzoek tonen aan dat mensen uit de kernen zullen wegtrekken, dat vergrijzing toe zal nemen en dat daardoor ook faciliteiten als basisscholen en kinderopvang zullen verdwijnen. Wij erkennen die tendens en spelen daar op in door hoog in te zetten op het sociaal domein. Bijdragen aan de leefbaarheid zien wij in deze gebieden als onze kerntaak. Mensen moeten zich prettig voelen in hun huis, buurt of wijk. Daar wil Wonen Limburg alle aandacht aan schenken.

Aangepaste woonconcepten
We zullen in de toekomst te maken hebben met leegstand. Dat is evident. Wonen Limburg heeft bij de Gemeente Venray aangegeven dat wij zeker samen willen bouwen in de kleine kernen, maar dat we dan ook samen de aangekondigde leegstand oplossen. Dat vraagt om een opzet van bijvoorbeeld woonvormen die geënt zijn op coöperatieve vormen of tijdelijke huisvesting. Daarvoor moeten we samen met een andere blik en met lef kijken naar de dorpssamenhang en zo kansen creëren voor bewoners zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat betekent ook investeren in de nodige faciliteiten om ze daarin te ondersteunen. Ook wil Wonen Limburg, samen met bewoners, wijkraden en gemeentes, bezien hoe we gebouwen (scholen, bedrijfsgebouwen) die nu leegstaan kunnen transformeren in woonconcepten, die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern.

Prestatieafspraken
De Gemeente Venray en Wonen Limburg hebben in 2014 de prestatieafspraken ondertekend. Voor het eerst worden in de prestatieafspraken aanvullende thema’s belicht zoals leefbaarheid, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid, woonurgenten en zijn deze in de afspraken opgenomen. Wanneer het gaat om investeren bekijken we nu, samen met de gemeente, veel meer zaken dan alleen het huisvesten van mensen. Een ontwikkeling en verrijking van de eerdere afspraken die beide ondertekenaars duidelijk in hun ambitie hebben benoemd.

Samad Houbban

Manager Markt & Ontwikkeling
Wonen Limburg