ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Betaald parkeren in het centrum van Venray

donderdag, 05 april 2012 18:00 Betaald parkeren in het centrum van Venray

Al vanaf 1992 moet er betaald worden om in het centrum van Venray de auto te mogen parkeren. De aanleiding voor het betalen voor een parkeerplaats in het centrum is tweeledig. Diegenen die in het centrum woonachtig zijn en de winkeliers met hun medewerkers willen hun auto dichtbij dat centrum kunnen parkeren. Om de bezoekers aan het centrum voldoende parkeermogelijkheden te bieden is indertijd besloten om voor dat parkeren te laten betalen, met de bedoeling dat er zodoende voldoende parkeerruimte voor de “vreemde” bezoekers zou ontstaan. Voorheen kon men immers de hele dag de auto overal in het centrum stallen waardoor er weinig parkeerplaatsen resteerden voor de korter parkerende bezoekers. Sinds het beschikbaar komen van de parkeergarage werd betaald parkeren in een straal van 300 meter rondom de garage van kracht. De reden daarvan was om in ieder geval het parkeren in die garage te bewerkstelligen. In de tariefstelling voor het betaald parkeren is ook onderscheid gemaakt. Parkeerterreinen die met een slagboom zijn afgesloten (garage, Blekersveld en Raadhuisplein) betaalt men één euro per 49 minuten ( € 1,22 /uur) en op de met een parkeermeter ingerichte terreinen betaalt men één euro per 42 minuten ( € 1,43 / uur).
Op jaarbasis is de totale opbrengst van de parkeergelden, de verstrekte vergunningen en de parkeerboetes (€ 250.000,= !) 1,8 miljoen euro. Daarvan komt 1,5 miljoen euro rechtstreeks uit de parkeergelden. De kosten die de gemeente i.v.m. met het betaald parkeren moet maken zijn vrijwel even hoog. Het aanleggen en onderhouden van één parkeerplaats kost de gemeente maar liefst € 8.000,=
Het is dus niet zo dat het betaald parkeren een melkkoe is voor de gemeente.
De laatste jaren blijkt echter dat het aantal parkeerders in Venray afneemt. Dat is overigens ook landelijk het geval. In het parkeerbeleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld blijkt dat het parkeren kostendekkend moet zijn. Minder parkeren zou dus kunnen betekenen dat het tarief dient te worden verhoogd.
Om deze hogere tarieven en daardoor wellicht nog minder te innen parkeergeld te voorkomen, zou het wenselijk zijn dat de ondernemers in Venray centrum zich doen gelden. Winkels en horeca hebben immers profijt van de parkerende bezoekers.
De bezoekers van winkels en horeca in het centrum zorgen immers voor hun broodnodige omzet en bij het afnemen daarvan zal men zich achter de oren krabben.
Te denken is bv. aan het verstrekken van een uitrijdkaart (slagboomplaatsen) of het geven van een parkeervergoeding (parkeermeterplaatsen) bij besteding boven een bepaald bedrag.
Burgers van Venray wil graag weten wat de inwoners van Venray vinden van het parkeerbeleid van de gemeente en nodigt u uit om uw mening te geven op de stelling : betaald parkeren levert Venray niets op.

REACTIES