ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De uitleg van het standpunt van de gemeente

donderdag, 31 juli 2014 12:00 De uitleg van het standpunt van de gemeente

 

Wij als gemeente willen niet het voortouw nemen in een eventueel te voeren discussie maar als die discussie er komt, de rol nemen die ons past temidden van andere belanghebbenden, zoals kermisexploitanten, centrumondernemers en centrumbewoners.
Op dit moment is nog geen sprake van die brede discussie en zijn er ook nog geen artikelen (voor of tegen) beschikbaar die de verschillende standpunten kunnen ondersteunen. Naar onze mening is de kans daarom groot dat op dit moment een discussie verengd wordt tot ‘welles-nietes’ en dat is niet wat wij nastreven en ook niet wat het onderwerp verdient. Mijns insziens is een poll met deze stelling beter op zijn plaats aan het einde van de eventuele discusssie.

I F T (Ike) Busser,
Wethouder Besturen