ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een buurtbewoner aan het woord

donderdag, 31 juli 2014 11:00 Een buurtbewoner aan het woord

Momenteel woon ik in het centrum van Venray. Wat zijn daarvan voor- en nadelen. De voordelen zijn dat ik overal lekker dicht bij zit, dat ik te voet kan gaan winkelen en dat, als er wat in het Centrum te doen is, ik er gemakkelijk naar toe kan gaan. En zeker vroeger was dat heel belangrijk: Ik zat vlak bij de lagere school en kerk, die allebei bijna dagelijks bezocht moesten worden. Maar er zijn ook nadelen: Naast de luidruchtige aftocht van het horeca bezoekers tot laat in de nacht is het lawaai en bijbehorende muziek bij allerlei al dan niet eenmalige festiviteiten, carnaval en andere evenementen vaak buitensporig. Met name is dit het geval bij de zes-daagse kermis, waar de muziek in de horecagelegenheden al jaren met succes de strijd met de kermisattracties gewonnen heeft, wie het meeste lawaai kan maken. Het resultaat is dan ook, dat ik, zoals vele mensen in het centrum, gedwongen ben om een week extra vakantie te nemen. Met daarbij als bijkomend nadeel dat ik zo ook nog de kermis mis! Nu wil ik geen discussie opstarten of de bestaande voor- en nadelen tegen elkaar op wegen. Ik beschouw die extra vakantie als een gegeven. Tenslotte wist ik wat me te wachten stond, toen ik daar ging wonen. Maar als de kermis nu ineens verlengd wordt 10 dagen, dan vindt dat niet meer acceptabel. Er zijn grenzen. Je kunt de centrumbewoners niet ongewild met dit nog grotere ongemak opzadelen. Of zou het een optie zijn dat gemeente van de geplande meer-inkomsten van de kermisexploitatie de bewoners van het centrum een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van een extra week vakantie?

Jan Poels