ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

PP2

donderdag, 06 maart 2014 14:40 PP2

In elk dorp of wijk een gemeenschapshuis of wijkgebouw, en in elk dorp of wijk een ruilmarkt voor diensten.

• in elk dorp of wijk een ruilmarkt voor diensten
• meer veiligheid en groen in de wijken en dorpen
• zoveel mogelijk de scholen of een dependance openhouden


Meer Venraynaren aan het werk, en meer stageplekken voor jongeren.
• meer inwoners uit Venray aan het werk krijgen
• met bedrijven meer stageplekken voor jongeren faciliteren
• geen nieuwe bedrijventerreinen
• parkeertarieven aanpassen, lang parkeren goedkoper maken
• vereenvoudiging in vergunningaanvragen voor agrariërs
• meer duurzame landbouw
 

 

Gerelateerde artikelen

VVD Venray

Lees verder

SP Venray

Lees verder

InVENtief

Lees verder

D66 Venray

Lees verder

Samenwerking Venray

Lees verder

PvdA Venray

Lees verder

CDA Venray

Lees verder

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Lees verder