ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt van de gemeente Venray

donderdag, 06 juni 2013 17:50 Standpunt van de gemeente Venray

De wettelijke basis van het beleid van de gemeente Venray ligt in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo bestaat sinds 1 januari 2007 en is een samenvoeging van de vroegere Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en een aantal taken dat vanuit de AWBZ naar de gemeente is overgedragen. De Wet maatschappelijke ondersteuning is afgestapt van het doelgroepenbeleid. De Wmo is een participatiewet: elke burger moet mee kunnen doen, ondanks zijn of haar beperkingen en los van de leeftijd. De Wmo schrijft voor dat de gemeente haar burgers met een beperking, die niet op eigen kracht of met behulp van de omgeving in staat zijn te participeren, moet helpen met het zoeken naar een oplossing.

In de praktijk zal het vaak om ouderen met een beperking gaan, maar ook mensen onder de 65 jaar vormen een grote groep. Wanneer we kijken naar de toekomstige doelgroep (onze burgers die nu op grond van de AWBZ gebruik maken van de functie begeleiding) dan is 1/3 boven de 65 en 2/3 onder de 65. Van de mensen met een beperking die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wmo kan de groep ouderen wel een specifieke doelgroep vormen als dit gezien de beperkingen nodig is Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de dementieproblematiek. 

Vanwege de grote veranderingen in het zorgstelsel waar wij mee te maken krijgen en waar forse financiële kortingen mee gemoeid zijn, worden wij genoodzaakt om anders om te gaan met doelgroepgerichte voorzieningen en doelgroepenbeleid. Vier dezelfde voorzieningen in 1 gemeente voor de mensen zonder een beperking, voor de verstandelijk gehandicapten, voor de psychiatrisch gehandicapten en voor de ouderen zijn simpelweg niet meer betaalbaar. We zullen veel meer toe moeten naar het integreren van alle burgers in een gezamenlijke voorziening. Uiteraard heeft dit grenzen, want er zullen altijd specialistische voorzieningen nodig blijven. Dan nóg zullen wij kijken naar een multifunctioneel gebruik van de bestaande voorzieningen.

Heel visionair zou de toekomst zo moeten worden dat ouderen, jongeren, mensen met en zonder beperking met elkaar gebruik maken van het aanbod in onze wijken, van elkaars kennis en kunde. Tenslotte wonen we ook allemaal in deze wijken, zijn we elkaars buren en gaan we naar dezelfde supermarkt.
 

Twan Jansen, wethouder welzijn en sociale zaken van de gemeente Venray.