Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

donderdag, 04 april 2013 18:00 Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

De staatssecretaris van Milieu heeft de afvalbranche gevraagd een advies uit te brengen dat moet leiden tot een forse toename van recycling van huishoudelijk afval. Een brede werkgroep van gemeenten, regionale publieke afvalbedrijven, grote private afvalbedrijven en de representanten van twee brancheorganisaties is met ondersteuning van Agentschap NL en onder toeziend oog van het departement met deze opdracht aan de slag gegaan.

Lees het hele rapport van die werkgroep hier.

Gerelateerde artikelen

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Wat is GFT afval ?

Lees verder

Scheiding huishoudelijk afval in 2011

Lees verder

Tuinafval gratis inleveren

Lees verder

Fabels over afvalscheiding

Lees verder

Gescheiden inzameling versus recycling

Lees verder

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING