Scheiding huishoudelijk afval in 2011

donderdag, 04 april 2013 17:20 Scheiding huishoudelijk afval in 2011

In Nederland produceren we jaarlijks 535 kilogram huishoudelijk afval per persoon. Daarvan wordt 266 kilo gescheiden ingeleverd: 67 kilo via de milieustraat (grof tuinafval, bouw- en sloopafval) en 199 kilo in diverse afvalstromen (zie tabel hieronder).
Dat betekent dat er jaarlijks ook bijna 268 kilo afval per persoon ongescheiden bij het vuilnis belandt. Daarin zit 40 kilo grof huishoudelijk afval (via ophaaldienst grofvuil ingeleverd), en 228 kilo restafval in de grijze container.

Gescheiden ingeleverd: per persoon per jaar

Soort afval            Totaal gewicht    Waarvan gescheiden  (percentage)  Naar restafval
Gft                                     159 kg                  77 kg                            (49%)              82 kg
papier en -karton             87 kg                 63 kg                              (73%)             24 kg
Verpakkingsglas             31 kg                  21 kg                             (67%)             10 kg
Verpakkingsplastic          20 kg                   6 kg                              (31%)             12 kg
Klein chemisch afval      1,4 kg                1,3 kg                               (90%)           0,1 kg
Elektrische apparaten    23 kg                 16 kg                                (71%)              2 kg
Textiel                               13 kg                   4 kg                               (30%)               9 kg
Verpakkingsmetaal           8 kg                   5 kg                               (59%)                nvt


Toelichting
Van verpakkingsplastic wordt meer ingezameld en uit het huisvuil gehaald dan de hier gegeven 6 kilogram, namelijk 8 kilo. Hiervan is 2 kilo echter niet bruikbaar voor recycling.
De cijfers van klein chemisch afval betreffen een driejaarlijks gemiddelde.
De cijfers van elektrische apparaten zijn exclusief bedrijfsafval, en inclusief lampen. Van een vijfde van de afgedankte elektrische apparaten is onbekend waar die terechtkomen.
Het grootste deel van het verpakkingsmetaal wordt gescheiden in de afvalverbrandingsinstallatie.
Behalve verpakkingsmetaal produceren huishoudens ook ander metaalafval. Daarvan is echter geen hoeveelheid bekend (per hoofd van de bevolking), vandaar dat dit niet in de tabel staat vermeld.
Bedrijfsafval is niet meegerekend.
Bovenstaande tabel gaat alleen over de huishoudelijke afvalscheiding. De percentages van inzameling kunnen anders zijn als ook bedrijfsafval wordt meegenomen. Van het huishoudelijk kunststof verpakkingsafval wordt bijvoorbeeld 31 procent ingezameld, met het bedrijfsafval meegerekend is dat 51 procent.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Wat is GFT afval ?

Lees verder

Tuinafval gratis inleveren

Lees verder

Fabels over afvalscheiding

Lees verder

Gescheiden inzameling versus recycling

Lees verder

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING