ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wie zorgt er straks voor mij?

woensdag, 01 juni 2011 18:00 Wie zorgt er straks voor mij?

Deze vraag is voor de meeste mensen pas aan de orde als men – om welke reden dan ook – hulpbehoevend wordt. Zolang men niets mankeert kan vrijwel iedereen goed voor zichzelf zorgen.  Als er echter verzorging noodzakelijk  wordt en men dus noodgedwongen geconfronteerd wordt met zorgverlening door anderen,  gaat men blijkbaar pas nadenken over die zorg.

Is iedereen zich daarvan wel bewust ?

In de nabije toekomst  is één op de drie inwoners van Venray ouder dan 65 jaar, terwijl dan bijna de helft van de inwoners ouder dan 55 jaar is. Dat  betekent dat de gezondheidszorg in de toekomst, meer dan tot nu toe,  zich moet richten op de hulpbehoevende oudere.

Er zullen meer mogelijkheden moeten worden opgezet om die grote groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, goed verzorgd en veilig te kunnen laten wonen. 

Als men niet meer zelfredzaam is en familieleden of mantelzorgers de noodzakelijke verzorging niet meer kunnen leveren,  moet die zorg door anderen worden georganiseerd. Verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen en professionele organisaties  zijn misschien – als gevolg van financiële beperkingen – niet meer in staat om die verzorging optimaal te realiseren.

Burgers van Venray vraagt zich daarom af of men zich daar nu al zorgen over maakt en nodigt iedereen uit om op deze website te reageren op de stelling :

De toekomstige zorgverlening in Venray ziet er zorgwekkend uit.

Vanwege de vakantieperiode zal deze stelling gedurende de maanden Juni en Juli op deze website openstaan om uw mening hierover  te geven.

REACTIES

Johan: eens

Er wordt veel te veel bezuinigd op de zorg, en de zorgkrachten krijgen niet de waardering die ze verdienen.

Geef uw reactie.

Mona: oneens

met hulp zullen mensen langer thuis wonen, pgb zal meer gebruikt van gemaakt worden dan een bejaardentehuis.

Geef uw reactie.

Babs: eens

Cocurrentie door de diverse zorggroepen. Hier gaat de zorg uiteindelijk aan ten onder! De kwaliteit van zorg gaat hierdoor zeker niet omhoog; het moet allemaal zo goedkoop en snel mogelijk. Dit is niet alleen een Venrays probleem maar landelijk. Verouderde tehuizen, m.n. Schuttersveld loopt jarenlang achter, je wordt depressief als je daar moet wonen,

Geef uw reactie.

anoniem: eens

Zorg wordt te duur, maar snap niet het waarom hiervan

Geef uw reactie.

D. Oosterhout: eens

Vergrijzing door babyboom, ontgroening door lager kindertal. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te bedenken dat we dan in élk werkveld, dus ook in de zorg mensen tekort gaan komen. Dat gezeur over managers moet maar eens afgelopen zijn. De zorg kent maar 12-14 % overhead, daarmee heeft het bijna de laagste overhead van alle branches. PGB is geen oplossing, ook daar zijn mensen voor nodig om het in te vullen. Als er niet genoeg mensen voor een baan in de zorg kiezen moeten we noodgedwongen terug naar alleen de noodzakelijkste zorg. Voor ontspanning en welzijn zal de burger en zijn familie weer zelf moeten zorgen. Of zullen we dan tóch maar iets langer met onze overheidsgebouwen gaan doen en daarmee geld sparen voor betere arbeidsvoorwaarden. Kiezen maar!

Geef uw reactie.

anoniem: eens

moderner beukenrode met eenpersoons kamers

Geef uw reactie.

A.V: eens

Alles in de top er uit al dat gekwats hoef niet maar wel verzorgen

Geef uw reactie.

Joost van der bosch: eens

Duidelijk...

Geef uw reactie.

Christiaan: oneens

Met het pgb kun je vaak beter zelf je zorg inkopen en dan kun je het regelen zoals jij het wilt. Deze mogelijkheid is echter bij veel mensen te weinig bekend.

Geef uw reactie.

derikx Jac: oneens

De vergrijzing zal er aankomen, maar onze ouderen leven daarbij ook langer en blijven ook langer gezond. Naast de beroepsverplegenden hebben wij ook een relatief groot reservoir aan vrijwilligers en mantelzorgers. Wij kunnen dan zeker denken aan de jongere oudere van 60-70 jaar

Geef uw reactie.

peter: eens

De infra-structuur hoort centraal en adequaat geregeld te waarbij het r bij . Zorg behoort niet expliciet commercie te zijn zoals het nu is. De hoogste kwalitatieve Zorg moet tegen de geringste kosten verleend worden. De Zorg moet geen commercieel bedrijf zijn met uitsluitend alleen de grootste winstmarge. Als de Zorg uniform en adequaat centraal geregeld wordt is het voor menigeen ook wel weer aantrekkelijk om voor een baan in de Zorg te kiezen.

Geef uw reactie.

anoniem: eens

We betalen de hoofdprijs voor de zorgpremie en moeten toch zelf voor goede zorg zorgen. Het had nooit commercieel mogen worden.

Geef uw reactie.

G.A.M.Reijnen: eens

te weinig mensen in de zorg en te duur

Geef uw reactie.

Annoniem: eens

Zorg is duur in de top van de organisatie moet bezuinigd worden dan is meer te besteden aan de directe zorgverleners op de werkvloer of thuiszorg op locatie maak kleinere projecten die zijn beheersbaar en ook voor vrijwilligers een motivatie om zich daarvoor in te zetten laat ook de zorgbehoevende en ouderen wonen in hun eigenvertrouwde woonomgeving.

Geef uw reactie.

Wil: eens

Zorg moet door zorgvragers zelf georganiseerd worden want met de nu bekende aanpak is zorgverlening op het huidige niveau onhaalbaar.Er zal dus een nieuw zorgaanbod opgewekt moeten worden. Waarschijnlijk zullen zorgaanbieders en zorgvragers door elkaar heen lopen doordat bijvoorbeeld ouderen elkaar gaan helpen. Wie goed kan lopen en een vuilnisbak buiten kan zetten doet dat ook voor de buurvrouw en wie kan autorijden brengt deze buurvrouw naar de fysiotherapie.

Geef uw reactie.

Mientje: eens

ze zijn te massaal met te weinig persoonlijke aandacht

Geef uw reactie.

J.A. van Boven: eens

Kortingen op de WMO.... Maar wel 27 miljoen voor het gemeentehuis!!!

Geef uw reactie.

Gerda: eens

Gezien alle bezuinigingen in de zorg die reeds gerealiseerd en/of aangekondigd zijn lijkt het toekomstbeeld weinig florissant. Er ontstaat een steeds grotere tweedeling in de maatschappij. Het begrip solidariteit is zo langzamerhand verdwenen uit ons woordenboek. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel en de nodige privatisering is het er niet beter op geworden. Integendeel. Ik denk dat wij ons zorgen moeten maken over de zorg die ons te wachten staat.

Geef uw reactie.

P. M. A. Lenards Venray: eens

De infra structuur hoort centraal geregeld te zijn en daar hoort de zorg verlening als eerste bij . Zorg hoort geen cmmercie te zijn zoals nu. Zorg moet de hoogste kwaliteit hebben tegen de laagste kosten. Zorg moet geen commercieel bedrijf zijn met winst als oog merk. Als het centraal geregeld wordt zijn er ook voldoende medewerkers.

Geef uw reactie.

M. Peeters: eens

Aangezien het niet alleen de zorgverlening is waarmee Venray te maken heeft of krijgt is er alle reden voor ook hier de nodige problemen te kunnen verwachten. Landelijk is het reeds een (on)behoorlijk probleem geworden en zal snel over waaien naar de Gemeentes. Dit temeer daar de Regering niets anders van plan is als deze verantwoordelijkheid cq verplichting aan het volk aan Gemeentes over te dragen. Zoals met zoveel nieuwe bezuinigingen reeds is gebeurd, of gaat gebeuren. Er gaat in de toekomst met zekerheid véél fout met onze Sociale zekerheden die we eens samen hebben opgebouwd met HOGE premies. Dank je wel Den Haag.

Geef uw reactie.

D.de Wolff sr.: oneens

De zorg moet intern gezuiverd worden van managers en zo komt er een aanzienlijk bedrag aan zorggeld vrij.

Geef uw reactie.

ton: eens

In den haag wordt beslist over de gezondheidszorg. Als we goed stemmen bij verkiezingen zouden we ons hierover geen zorgen hoeven te maken. Maar ja, stemmen is zeer moeilijk!

Geef uw reactie.

Joos Linskens: oneens

Indien men tijdig inspeelt op de ontwikkeling en de zorg vraagt die ECHT nodig is dan hoeft de zorg ook in Venray geen knelpunt te worden

Geef uw reactie.

Pieter: oneens

Het feit dat de toekomst er zorgelijk uit ziet zal mensen uitdagen e.e.a. zelf anders te organiseren met als gevolg dat de toekomstige zorg niet meer zorgwekkend is.

Geef uw reactie.

Rick: eens

Het wordt te zakelijk Men is steeds meer op zichzelf aangekeken.

Geef uw reactie.

Tommie: eens

Er wordt steeds meer gekort.Straks zien de verzorgingshuizen er uit zoals in de oostbloklanden

Geef uw reactie.

Addy Mutsaers: eens

Met goede kennissen en vrienden om je heen kan de professionele zorg beperkt blijven tot alleen de lichamelijke verzorging. Met telezorg kan de zorgverlener op afstand te allen tijde beoordelen of er noodzaak bestaat tot het verlenen van acute hulp. Als dat allemaal goed georganiseerd wordt en mijn woning is "levensloopbestendig" hoop ik tot in lengte van jaren zelfredzaam te kunnen zijn.

Geef uw reactie.

Jan J.: oneens

Intramuraal hebben wij uitstekende zorg (Viecuri). Extramuraal kan het met de huidige ontwikkelingen en bezuinigingen wel eens de "zorgelijke" kant opgaan.(Verpleegtehuis,thuiszorg, mantelzorg enz.) Het is een landelijk politieke kwestie.

Geef uw reactie.

Holiday: eens

Niet alleen in Venray maar in heel Nederland. Op alles in de gezondheidszorg word bezuinigd. Als je gehandicapt of ouder bent ben je gewoon de pispaal. Echt op alles wil den haag bezuinigen. Ze moeten die managers maar eens aanpakken die topsalarissen verdienen en vaak nog een vette bonus krijgen, echter wel geld wat voor zorg bestemd is, maar niet komt op de plek waar het thuis hoort. Nee Nederland is gewoon rot aan het worden.

Geef uw reactie.

Ine: eens

Niet alleen in Venray. Het aantal medewerkers is onvoldoende, maar de regelgeving rondom zorg is zo complex geworden dat de overhead duurder wordt dan de daadwerkelijke uitvoering van de zorg. Bureaucratisch Nederland maakt er een doolhof van voor elke zorgbehoeftige. Steeds meer zaken worden afgenomen waardoor cliënten alleen nog kunnen terugvallen op grote instituten: terug naar de jaren 60.

Geef uw reactie.

anoniem: oneens

De toekomst van de zorgverlening in Venray is absoluut niet in het gedrang

Geef uw reactie.

joke: eens

Overal is de zorg zorgwekkend en als ik hoor hoe het er in de verzorgings tehuizen aan toe gaat Hoop ik dat ik er nooit in terecht komt

Geef uw reactie.

ANS: oneens

Misschien is in het verleden de verzorging wel TE geweest. Zelf verantwoordelijkheid dragen is wat op de achtergrond gekomen. MEN wil verzorgd worden" We hebben er toch voor betaald!" etc. Het trieste van dit alles is dat ECHTE HULP-vragers daar regelmatig onder lijden. Naast kinderen sociale contacten blijven houden dan KAN ook zorg geregeld worden en krijgen de professionele hulpverleners meer tijd voor de Verzorging die ECHT nodig is.

Geef uw reactie.

Henk van Egmond: eens

de hele sytuatie is zorgelijk als alles door gaat wat men in den haag bedacht heeft ziet het er voor vele mensen in het land dus ook in Venray slecht uit. wat denk je als de PGB verdwijnd? wie kan die mensen dan helpen? de gemeente? nee die heeft geen geld, wie dan wel. ik zie het heel zwart in.

Geef uw reactie.

Peter: eens

Ik denk dat dit een landelijk probleem is en niet Venray specifiek. We zullen steeds meer zelf moeten gaan doen omdat er te weinig geld beschikbaar is. Ik vind de situatie nu al zorgelijk overigens!!!

Geef uw reactie.

Riet: eens

Ten eerste is er altijd te streng gesellecteerd op diegene die het beroep wilde gaan leren en nu zijn er véél te weinig beroepskrachten om zorg te leveren. Er blijft teveel geld aan de strijkstok van de top-managers hangen en daardoor zijn er nu onvoldoende middelen om de oudere of zieken te verzorgen. Dit vind ik schande!!! Iedere ouder heeft zijn levenlang al bijgedragen voor hun oude dag en hebben hier dan ook recht op!! Er is voldoende geld, als het maar besteedt wordt waarvoor het bedoelt is. Helaas wordt er teveel van achter het bureau, door gezonde mensen , die geen notie hebben wat oudere en mensen met beperkingen doormaken geregeld. In de verzorgingshuizen heeft men geen tijd, vandaar die pyjamadagen en dikke pampers!! Men hoeft niet trots te zijn om oud te worden als je geen familie of kinderen hebt. Zorg moet er blijven en help mensen om op een redelijke, sociale manier de dag door te komen!

Geef uw reactie.

Els: eens

Ik vrees het ergste zeker gezien de toestand in de verzorgingshuizen veelal door mannen bestuurd, beslssingen nemen die kant noch wal slaat, de jeugd werkt er zonder echt hart voor de mensen te hebben, uitzonderingen daargelaten, het verzorgingshuis in Venray is ook niet meer van deze tijd, dus ik zal mijn verzorging waarschijnlijk zelf moeten regelen!

Geef uw reactie.

Sjaak van Osch: eens

De groot schaligheid kost ons meer dan ons lief is. Topsalarissen ( 2 a 3 maal de Balkenendenorm) zijn stilzwijgend toegestaan door onze bestuurders. Een geldverslindende management tussenlaag gaat ten koste van handen aan het bed. De politiek keek en kijkt de andere kant op. De zorg vragende burger is monddood gemaakt en gedegradeerd tot een produktiemiddel. Dure promotie en reclame folders fungeren als schaamlappen. Solidariteit wordt weggedrukt door winstmotieven.

Geef uw reactie.

Twan van Els: eens

In de toekomst zullen er minder middelen en mensen beschikbaar zijn om zorg te verlenen. De zorgbehoevende zal gedwongen zijn om zelf zijn of haar zorg te organiseren.

Geef uw reactie.

Jeanne: eens

In Venray woon je nou niet in de plaats waar je alles bij de hand hebt als je ouder wordt. Voor het ziekenhuis moet je al vaak naar Venlo of Boxmeer waar veel Burgers van Venray steeds meer voor kiezen. Verouderde bejaarden- verzorgingstehuizen die niet uitnodigen om er te gaan wonen. Venray loopt gewoon achter en het ziet er niet uit dat dat op korte termijn gaat veranderen.

Geef uw reactie.