Fabels over afvalscheiding

donderdag, 04 april 2013 17:10 Fabels over afvalscheiding

"Na gescheiden inzameling, gaat al het afval weer op een hoop."

Nee, dit is een fabeltje. Het is namelijk veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan een hoop gemengd afval.

Heel soms worden partijen apart ingezameld afval wel afgekeurd, maar dat is dat omdat ze teveel zijn vervuild. Dan kunnen ze niet meer gescheiden worden verwerkt.

"Gft scheiden is flauwekul."

Niet juist. Soms is het groente- fruit- en tuinafval (gft) te vervuild om gescheiden te worden verwerkt, of is er bijna geen gft-afval (omdat bewoners geen tuin hebben bijvoorbeeld). Maar dat betekent niet dat de inzameling op ander plaatsen zinloos is.

Zeker in dorpen en wijken met laagbouw is gft-inzameling een groot succes. Composteerbedrijven maken er schone compost van, die onder meer gebruikt wordt voor het verbeteren van de grond in plantsoenen.

"Gft scheiden is helemaal niet beter voor het milieu."

Dit is wel én niet waar. Het is niet mogelijk om vast te stellen wat beter is voor het klimaat: het verbranden of composteren van gft-afval. Toch zijn er goede redenen om gft gescheiden in te zamelen:

Als het gft-afval bij het gewone afval zou komen, komt Nederland afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) te kort. Of er moet voor dit afval een andere, minder milieuvriendelijke, oplossing komen.

Gft gescheiden inzamelen en composteren is goedkoper dan het samen met het restafval verwerken. Dit scheelt weer in de gemeentebelasting die u als consument betaalt voor afvalverwijdering.

Van groente-, fruit- en tuinafval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden. Dit wordt als grondverbeteraar en (kunst)mestvervanging gebruikt in land- en tuinbouw, in openbare groenvoorzieningen en bij particulieren. Hierdoor hoeft er minder veen afgegraven te worden, en is er minder energie nodig om kunstmest te produceren.

Gft-afval wordt steeds meer vergist. Dit levert een vorm van hernieuwbare energie op (biogas).

"Gft-bakken zijn schadelijk voor de gezondheid."

Uit onderzoek blijkt dat de schimmels in een gft-bak geen risico vormen, mits de gft-emmer in huis minimaal één keer per week wordt geleegd en schoongemaakt. Het risico is natuurlijk nog kleiner als de gft-bak buiten staat.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen ?

Lees verder

Adviesnota aan de gemeenteraad

Lees verder

Wat is GFT afval ?

Lees verder

Scheiding huishoudelijk afval in 2011

Lees verder

Tuinafval gratis inleveren

Lees verder

Gescheiden inzameling versus recycling

Lees verder

De grijze container duurder, de groene goedkoper.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING