ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wat is de Kunst Werk Plaats eigenlijk ?

donderdag, 10 januari 2013 17:00 Wat is de Kunst Werk Plaats eigenlijk ?

De Kunst Werk Plaats (KWP) is een ruimte waar mensen met psychiatrische problematiek of psychosociale problemen onder begeleiding gedurende een aantal dagdelen per week kunst vervaardigen en/of muziek beoefenen. De deelnemers zien het vervaardigen van kunst als dagbesteding die zin geeft aan hun leven. Door de wijze waarop de KWP is ingericht en werkt (duidelijke structuur, veiligheid, rust, stimulans, ontmoeting, sociaal contact, vrijwillige inzet op basis van verantwoordelijkheid, coaching) fungeert de KWP als therapeutisch werkklimaat en maatschappelijk steunsysteem voor 80 tot 100 mensen.


En verder:
• een toegesneden daginvulling en dagstructuur (werk) voor kwetsbare mensen;
• groei en ontwikkelingsmogelijkheden, zelfvertrouwen;
• mogelijkheid tot arbeidsintegratie (scholing!);
• ontwikkeling artistieke kwaliteiten; het vervaardigen van kunst c.q. musiceren heeft een existentiële waarde voor de deelnemers;
• sociale training en contact naar buiten (exposities, verkoop, contacten e.d.);
• zingeving en preventie zijn erg belangrijk / gevoel voor eigenwaarde;
• reductie terugval en terugdringen kosten van de zorg;
• aanvulling in ‘ketenzorg’ en uitwerking maatschappelijke verantwoordelijkheid;
• invulling van de gescheiden verantwoordelijkheden in het kader van Wonen-Welzijn-Zorg

 

Gerelateerde artikelen

Een hartenkreet!

Lees verder

Formele aankondiging tot sluiting Kunst Werk Plaats

Lees verder

Persbericht

Lees verder

De Kunst Werk Plaats moet blijven.

Lees verder

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Lees verder