ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Persbericht

donderdag, 10 januari 2013 16:30 Persbericht

Voortbestaan Kunst Werk Plaats Venray in gevaar

Gemeente en zorgaanbieders willen financiële steun stoppen

De Gemeente Venray en de zorgaanbieders Mensana en het Vincent van Gogh instituut hebben aangekondigd hun financiële steun aan de Kunst Werk Plaats Venray (KWP) met ingang van 2013 te willen beëindigen. Daardoor komt het voortbestaan van dit initiatief voor dagbesteding in gevaar en dreigen honderd mensen met een ernstige psychiatrische beperking op straat terecht te komen.

Gemeente en zorgaanbieders verschillen van mening over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. De gemeente vindt dat het bieden van deze zorg een verantwoordelijkheid is van professionele instellingen en uit daarvoor bestemde potjes betaald moet worden. De zorgaanbieders willen niet langer bijdragen, omdat de zorgindicatiebesluiten van de mensen onvoldoende duidelijk zijn. Op maandag 23 april vindt een 'ronde tafelgesprek' plaats, waaraan alle betrokken partijen deelnemen. “Als we er niet uitkomen dan wordt het wel héél moeilijk om sluiting te voorkomen. Met alle gevolgen van dien”, zegt Harrie Cunnen, bestuursvoorzitter van de KWP.

Volwaardig
De KWP ging vijftien jaar geleden van start met het doel om mensen met ernstige psychiatrische achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) te helpen bij het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving. Het KWP realiseert voor deze doelgroep een maatschappelijk steunsysteem met een zinvolle dagbesteding, werk en een dagstructuur. Kunst en muziek spelen daarbij een belangrijke rol.

Uniek
De zienswijze en de aanpak van de KWP zijn uniek en wijken af van gangbare economische waarden en bedrijfskundige principes. Cunnen: “Het gedachtegoed van de KWP is in belangrijke mate gebaseerd op kleinschaligheid en op praktisch werken, waarbij – onder meer – optimaal gebruik gemaakt wordt van de vrijwillige inzet van burgers. Dat stalt ons in staat om goed werk te leveren voor weinig geld.”

Goedkoop
De KWP is géén zorgaanbieder, maar een eigenstandige organisatie die nauw samenwerkt met aanbieders, zoals het Vincent van Gogh instituut en Mensana Beschermd Wonen. Het gedachtegoed van de KWP sluit naadloos aan op de vermaatschappelijking van zorg, het nemen van 'eigen verantwoordelijkheid' en het terugdringen van de kosten (deelnemers maken minder gebruik van andere, vaak dure hulp). Bovenal maakt de KWP met haar eigen bedrijfsvoering en cultuur, het leven van een kwetsbare groep aanzienlijk aangenamer. De KWP wordt gerund door een bestuur, een groot aantal betrokken vrijwilligers en een handvol beroepskrachten.

 

Gerelateerde artikelen

Een hartenkreet!

Lees verder

Wat is de Kunst Werk Plaats eigenlijk ?

Lees verder

Formele aankondiging tot sluiting Kunst Werk Plaats

Lees verder

De Kunst Werk Plaats moet blijven.

Lees verder

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Lees verder