ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Kunst Werk Plaats moet blijven.

donderdag, 10 januari 2013 16:20 De Kunst Werk Plaats moet blijven.

Over het maatschappelijke nut en verdienste van de Kunstwerkplaats (KWP) is al veel gezegd, dus hoed ik mij ervoor nog eens de loftrompet te steken. Wel is het gewenst iets te zeggen over de dreigende sluiting van deze fraaie instelling, want zoals het er nu naar uitziet valt na 15 jaren van succes midden 2013 het doek. Financiering – zo’n 250 mille per jaar – onder de paraplu van de AWBZ is per 1 januari 2013 niet meer mogelijk.

Overigens is het uiterst twijfelachtig of er echt geen mouw aan te passen is door het Vincent van Gogh Instituut en het zorgkantoor?
In reactie op dit ontijdige nieuws wringen het Bestuur en de Raad van Gemeente Venray vol sympathie hun handen om zoveel ellende. Er gebeurt vervolgens niks. Bepaald ontnuchterend en onbegrijpelijk is de uitspraak van Wethouder Twan Jansen in Peel & Maas van 18 oktober jl.: ‘Aangezien we in 2013 geen geld ontvangen van het Rijk, kunnen we niet inspringen.’. Deze opmerking slaat alles. Een bestuur dat €26 miljoen uitgeeft voor de verbouwing van ons Gemeentehuis, zou niet gerechtigd of instaat zijn eenmalig 1% van dit bedrag uit te geven de KWP over ‘2013’heen te tillen. Immers, het is niet denkbeeldig, dat na ‘2013’, verdere financiering via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mogelijk is.
Als de wil er is, dan moet het Bestuur, gesteund door de Raad, deze eenmalige geste van €250.000 richting de KWP kunnen doen.
Vergeet niet: het was niet de KWP, die de stekker eruit trok, maar de landelijke politiek, die activiteiten als die van de KWP uit de AWBZ hebben geschrapt.
Het mag en kan niet zo zijn, dat de bewezen en uiterst nuttige maatschappelijke taak van de KWP, door een besluit van de centrale overheid, zonder slag of stoot in de vergetelheid verdwijnt.
Bestuur en Raad van Venray, dit is voor U een uitgelezen kans te tonen, dat een locale overheid een onvoorzien (financieel) besluit moet durven nemen ter ondersteuning van een nijpend sociaal crepeergeval. Dat er een hogere overheid zal opstaan om U terecht te wijzen, lijkt zeer onwaarschijnlijk. De KWP moet blijven!
Waarom heeft het bestuur van de gemeente Venray geen 'brug geslagen' tussen de zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente? Dat is een omissie, die de gemente als rigisseur alsnog kan rechtzetten.

Een bezorgde burger.
 

 

Gerelateerde artikelen

Een hartenkreet!

Lees verder

Wat is de Kunst Werk Plaats eigenlijk ?

Lees verder

Formele aankondiging tot sluiting Kunst Werk Plaats

Lees verder

Persbericht

Lees verder

De Kunst Werk Plaats verdient bestaansrecht.

Lees verder