ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Gewoon binnenlopen.

donderdag, 06 december 2012 16:20 Gewoon binnenlopen.

Gewoon binnenlopen bij de gemeente Venray is er niet meer bij. U moet eerst een afspraak te maken en dan wordt u ingepland.
De vraag dient zich aan wie nu geholpen wordt. Grote klanten, zoals een projectontwikkelaar, de ambtenaren of de gewone burgers?
Het lijkt erop dat de projectontwikkelaars toch wel hun weg gevonden zouden hebben en dat het nu dus voordelig zou moeten zijn ofwel voor de gewone burgers ofwel voor de ambtenaren. De ambtenaren weten nu wat ze te wachten staat als ze een burger zien, maar om te voorkomen dat deze ambtenaar nodeloos zit te wachten tussen afspraken worden juist de burgers in een strak schema gezet.
Ervaart de burger een voordeel? Dat is nog maar de vraag, immers hij heeft de wachttijd aan de telefoon al meegemaakt omdat ‘er nog wachtenden vóór u zijn’, zijn burgerservicenummer moeten opzoeken en krijgt dan alsnog een ticket om na hopelijk een korte wachttijd opgeroepen te worden. Wordt nu de totale wachttijd voor de burger bekort?
De gemeente meent te weten van wel. Laten we hopen dat de reden daarvoor is dat de gemeente vindt dat ze een service instituut is. Maar wordt het dan niet een steeds grootschaliger service instituut? En wordt dat door de burgers nog wel ervaren als zijnde van en voor de burger? Of moet de burger zijn gedrag aanpassen aan de werkwijze van de ambtenaar?
In de wereld van de medische zorg zien we tegengestelde ontwikkelingen. De specialist en de huisarts gaan net zoals de wijkzorg steeds meer naar de patiënt. Waarom is de gemeente nu veranderd? Past dat bij grote steden allure, verbetert dat de service of slaat de gemeente gewoon de plank mis?

Een goede evaluatie is op zijn plaats, maar dan moeten we wel iets te vergelijken hebben. Waarom dan niet het ene doen en het andere niet laten? Wel de mogelijkheid voor afspraken op een overeengekomen tijdstip maar ook de mogelijkheid tot inloop, de meeste kleine vragen zijn door goed geschoolde ambtenaren meteen oplosbaar, toch? En misschien willen wij als burger ook wel eens gewoon naar ons gemeentehuis, bladeren in folders, duiken in het archief of gewoon keuvelen met andere wachtenden bij een goede kop koffie uit de automaat.

Een burger.