ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Geloven in Monumenten

donderdag, 04 oktober 2012 17:00 Geloven in Monumenten

Al eeuwenlang domineren religieuze monumenten, voor het overgrote deel kerken, stads- en dorpsgezichten vanwege hun grootsheid, architectuur, hun bouwstijl of de gebruikte bouwmaterialen. Monumenten zijn boodschappers uit ons verleden - oude gebouwen met een verhaal. Zij maken deel uit van onze geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een dorp of een stad. Ze dwingen respect af door hun functie als godshuis, zijn het kloppend hart van een gemeenschap en nemen vaak in een dorp of stad een prominente plek in. Zij vertellen het verhaal van onze religieuze geschiedenis en geven betekenis aan onze leefomgeving. Door de ontkerkelijking verliezen steeds meer kerken hun oorspronkelijke functie. Als een kerk haar deuren moet sluiten, is dat een emotioneel proces. Telkens blijkt weer hoe belangrijk het gebouw voor de lokale gemeenschap is. De kerk met de toren is voor velen een herkenningsteken en een plek van herinnering.
Ook als kerken niet meer gebruikt worden waarvoor ze ooit ontworpen en gebouwd zijn, blijven de gebouwen wel hun cultuurhistorisch waarde behouden. Door de kerken een nieuwe bestemming te geven kan sloop voorkomen worden, waardoor het waardevol gebouwd erfgoed voor toekomstige generaties bewaard kan blijven.
In de praktijk blijkt dat met kennis van zaken ingrijpende veranderingen op een goede manier kunnen worden vormgegeven en herbestemming mét respect voor de historische en architectonische waarden van het monument kan worden uitgevoerd.
Ook in Venray zijn bijvoorbeeld de kloosters van de Ursulinen, (nu gemeentehuis), de Franciscanen (verzorgingstehuis Beukenrode), de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (St.Jozefkooster – Bedrijvencomplex) of de Vredeskerk (kantoor Proteion Thuiszorg) monumentale panden die dankzij herbestemming aan een tweede leven zijn begonnen en alleen al daarom “Monumenten, waarin wij blijven geloven”!

Leonie Cals, Stichting Venray Monumentaal.

 

Gerelateerde artikelen

Buitengebruikstelling kerkgebouwen.

Lees verder

Begroting 2011 Bisdom Roermond

Lees verder

Hergebruik of slopen?

Lees verder

Sluiting kerken in Bisdom Roermond

Lees verder

De kerkdorpen zijn geen Kerkdorpen meer

Lees verder