ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Standpunt Verstraaten Personenvervoer

donderdag, 01 maart 2012 16:40 Standpunt Verstraaten Personenvervoer

Op verzoek van de stuurgroep Burgers van Venray wil ik graag mijn reactie geven op de stelling : “betrouwbare illegale taxi’s moeten worden gedoogd”.
De tekst van de stelling is duidelijk tegenstrijdig. Mijn eerste reactie was, dat kunnen wij leveren! In principe ben ik tegen illegale taxi’s, maar als wij niet meer aan arbeidstijden, rijtijden en opleidingseisen behoeven te voldoen, kunnen wij dit probleem oplossen. Natuurlijk moet er wet- en regelgeving zijn, maar je kunt ook overdrijven! Wij zijn een bedrijf dat op onze centrale een 24/7 bezetting heeft met daarbij ca. 70 beschikbare taxivoertuigen. Echter, daarvan staat ‘s avonds en ’s nachts - inclusief de weekenden - 80% stil. Het enige wat er dan ontbreekt is een chauffeur en daar ligt nu net het probleem. Om te voldoen aan de arbeidstijdenwet, rijtijdenwet en hoge opleidingskosten, zijn wij gedwongen om keuzes te maken en kunnen we onze chauffeurs niet meer flexibel inzetten.
In een gesprek met de gemeente hebben wij al aangegeven dat wij bereid zijn de centrale en auto’s te faciliteren (natuurlijk tegen een bepaalde prijs), en dat de gemeente dan voor de chauffeurs zou moeten zorgen! Men zou daaraan invulling willen geven in het kader van de bijstand en werkloosheid, maar er is nog niet op geantwoord.

Daarnaast heb ik enige weken geleden contact gehad met de HAP Venray. Zij vroegen in een brief of wij bereid zijn en mogelijkheden hebben, om in de avond en ’s nachts vervoer beschikbaar te hebben, om patiënten naar ziekenhuis of huisartsenpost te vervoeren. In principe is die bereidheid er onzerzijds niet, vanwege het hiervoor beschreven chauffeursprobleem.
Als antwoord heb ik aangegeven dat de HAP op dat moment een grote opdracht voor het taxivervoer van huisartsen te vergeven had.
Het verstrekken van die opdracht zou men prima kunnen combineren met het oplossen van dit probleem. In het vervoer van huisartsen gaat tonnen om en aangezien de toenmalige vervoerder failliet is gegaan, zou het een uitgelezen kans zijn om aan de partij die het huisartsenvervoer zou gaan verzorgen, tevens de voorwaarde te verbinden dat zij dan ook dienen zorg te dragen voor het vervoer van de patiënten tijdens de avond- en nachturen. Het vervoer is echter door de HAP inmiddels gegund aan een partij uit het Noorden van het land, mijns inziens een gemiste kans voor Venray!

Nogmaals, in principe ben ik tegen illegale taxi’s, echter verruiming van de wet- en regelgeving zou hierin een oplossing kunnen bieden.


Geert-Jan Verstraaten
 

 

Gerelateerde artikelen

Illegale taxi onder de loep

Lees verder

Jurisprudentie over snorders

Lees verder

Venray pakt illegale taxi aan

Lees verder

Vakblad voor Taxi Professionals

Lees verder

Zonder snorders komen we nergens

Lees verder

Heeft u wel eens in de avond of nacht een taxi nodig gehad?

Lees verder