ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De toekomstige zorgverlening in Venray

woensdag, 01 juni 2011 17:40 De toekomstige zorgverlening in Venray

De zorg in Nederland wordt steeds meer geconfronteerd met onzekerheden.

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zal, bij ongewijzigd beleid, over enkele jaren ongeveer 22% van de beroepsbevolking in de zorg werkzaam moeten zijn. Bovendien zullen de zorgkosten als gevolg van deze ontwikkelingen fors gaan toenemen. Het is de verwachting dat op termijn 12,5% van het Bruto Binnenlands Product aan de zorg zal worden uitgegeven. De vraag is dan ook of onder invloed van het toenemende personeelstekort en oplopende kosten, de kwaliteit van zorg nog wel gewaarborgd kan worden. Een en ander wordt verder bemoeilijkt doordat de zorgvrager steeds hogere eisen stelt.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen worden er door de politiek keuzes gemaakt. Keuzes die in grote lijnen inhouden dat de overheid zich op diverse onderdelen terugtrekt en vooral toeziet op kwaliteit van zorg.

De verantwoordelijkheid voor het regelen van zorg wordt steeds meer een zaak van de burger, gemeenten en zorgaanbieders. Het recht hebben op zorg wordt meer en meer het zelf deelnemen van de zorgvrager, zijn familie, buren en vrienden. Denk aan de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Huishoudelijke zorg wordt geregeld door de gemeente en aan zorgvragers wordt gevraagd wie, wat in eerste instantie kan doen.

Zo wordt zorgen vóór, steeds meer zorgen dat……….

Bert van der Meer

Manager zorg Venray

De Zorggroep