ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Nieuw museum op Mgr. Goumansplein?

donderdag, 03 maart 2011 16:00 Nieuw museum op Mgr. Goumansplein?

Bij de herinrichting van het Mgr. Goumansplein kan wellicht een nieuwe locatie gevonden worden voor het Venrays Museum. De begane grond van de woningbouw aan de Eindstraat zou een ideale plek zijn. Dicht bij het centrum, in een cultuurhistorische omgeving en vlak bij de Grote Kerk met al zijn kunstschatten. Het kernteam en de klankbordgroep, die samenwerkten aan het schetsplan, zien het plan wel zitten.

Museum ’t Freulekeshuus zit al jarenlang veel te krap gehuisvest in een pand aan de Eindstraat. Er waren plannen voor samenvoeging met het psychiatriemuseum op Servaashof. Daar zou het nieuwe Venrays Museum ook onderdak krijgen. Vanwege de hoge kosten heeft de gemeente van dit plan afgezien. Bovendien was er een verschil van inzicht tussen het museumbestuur en de gemeente. Een gevoelig punt in het plan is het doorbreken van de muren van het Kerkpad. De politiek kwam een paar jaar geleden in opstand, toen er ook al sprake was om de monumentale muurtjes plaatselijk af te breken. Dit was toen nodig doordat de hoofdrentree van het gemeentehuis verplaatst zou worden naar de centrumkant, aan de zijde van de Grote Kerk. Later lieten B en W dit plan weer varen. De hoofdingang van het gemeentehuis blijft op de plek waar hij nu is.

Met de herinrichting van het Mgr. Goumansplein komt het doorbreken van de oude muurtjes opnieuw ter sprake. Het plan is om de tuin met zijn grote, monumentale bomen aan de zijkant van het gemeentehuis, te betrekken bij het grasveld naast de Grote Kerk. Dit grasveld moet een kwaliteitsimpuls en een hogere belevingswaarde krijgen. Met doorsteken naar het gemeentehuis ontstaat er een fraai park dat veel aantrekkelijker is voor recreatief gebruik. De opzet is een rustige, groene plek dicht bij het centrum waar het voor iedereen goed toeven is. Zittend op een bankje of wandelend tussen de monumentale bomen. Gedacht wordt aan de plaatsing van een kiosk, zodat er optredens kunnen worden gehouden. Het is ook een mooie plek voor beeldenexposities of kleinschalige evenementen. Het monumentale pand Marktstraat 8, waarin de vrijwilligerscentrale is gehuisvest, is eigendom van de gemeente en blijft gehandhaafd. Het wordt ingepast tussen de nieuwbouw op het Mgr. Goumansplein. In de hoek tegenover snackbar De Hoender is ruimte voor lichte horeca (bijvoorbeeld een lunchroom), dienstverlening (kapsalon) of kleinschalige detailhandel die gericht is op toeristen (kaarsenverkoop, kleding). Commerciële functies zorgen niet alleen voor sociale controle maar ook voor levendigheid op het Mgr. Goumansplein.

Voor bezoekers aan het centrum, die kun auto parkeren op het grote parkeerterrein bij het gemeentehuis, is de looproute naar de Grote Markt momenteel niet uitnodigend. Door een klein verborgen poortje, via een tochtig paadje langs de zijkant van de kerk wordt door de onderdoorgangen bij ’t Upke of De Klokkenluider het fraaie centrum bereikt. Deze entree kan veel aantrekkelijker worden door een goede herinrichting. Daardoor zal een deel van de kerkmuur op drie plekken moeten verdwijnen om logische en mooie routes te maken dwars door het park. Het winkelcentrum en de Grote Markt moeten vanaf de parkeerplaats bij het gemeentehuis al voelbaar zijn. Het schetsplan voor het Mgr. Goumansplein biedt veel kansen. De bestaande bomen kunnen bijna allemaal worden behouden. Behalve twee monumentale bomen die moeten wijken voor de nieuwbouw aan de Eindstraat. Vanwege de omvang en de leeftijd van de bomen zijn ze niet meer te verplanten. Bij de keuze van de materialen voor het Mgr. Goumansplein, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inrichting van het vernieuwde winkelcentrum. De gemeente trekt 30.000 euro uit om van het schetsplan een definitief ontwerp te maken.

Gerelateerde artikelen

Een nieuw Venrays museum

Lees verder

Streep door nieuw museum Venray

Lees verder

Vier locaties museum Venray

Lees verder