ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Streep door nieuw museum Venray

donderdag, 03 maart 2011 17:00 Streep door nieuw museum Venray

Het bestuur van het Venrays Museum is met onmiddellijke ingang gestopt met de fusie tussen ’t Freulekeshuus en het psychiatriemuseum op Servaashof. Als belangrijkste reden wordt aangegeven dat gemeente en GGZ te weinig geld beschikbaar willen stellen.

Al jarenlang is er sprake van een samenvoeging van beide musea. ’t Freulekeshuus zit in het pand aan de Eindstraat te klein behuisd. Met de nieuwbouw op Servaashof ligt er een ideale kans om in de voormalige kapel een nieuw museum op te zetten. Het bestuur is er echter niet in geslaagd een sluitende begroting op te stellen. Onlangs in de commissie Maatschappelijke Diensten barstte de kritiek los. De politieke fracties zijn niet van plan jaarlijks het tekort van bijna twee ton te dichten. Ook kwam er kritiek op de GGZ, dat een jaarlijkse huur van 181.000 euro vraagt. In het persbericht spreekt het bestuur ook over een inhoudelijk verschil met de gemeente. ‘Er is bij de gemeente een wezenlijk andere visie over het toekomstconcept voor een nieuw Venrays Museum. Het bestuur betreurt ten zeerste dat er geen andere weg mogelijk is dan het ingezette traject te beëindigen. Een bijzonder perspectiefrijk museaal concept, dat zowel de gemeente Venray als GGZ, landelijk op de kaart zou zetten, gaat niet door’.

Het bestuur streeft naar een professionele organisatie met landelijke bekendheid. Het nieuwe museum moet veel meer zijn dan de samengevoegde collecties van ’t Freulekeshuus en het psychiatriemuseum. Aan de hoge ambities hangt een fors prijskaartje. Wethouder Patrick van der Broeck (CDA) spreekt tegen dat de gemeente financieel te weinig zou willen bijdragen aan het museum. De gemeente betaalt nu jaarlijks een subsidie van 79.000 euro aan ’t Freulekeshuus. Dit bedrag krijgt het nieuwe museum straks ook en wellicht nog iets meer. De verkoop van het gebouw aan de Eindstraat – geschat op 350.000 euro – wordt ingebracht als bruidschat. Daarnaast komt er uit het stimuleringsfonds maatschappelijke doelen een bedrag van 300.000 euro beschikbaar. Gemeente en GGZ hebben samen dit fonds opgericht. “Er gaat al heel veel geld van de gemeente naar het nieuwe museum toe. Maar er is nog zo’n groot financieel gat. Dat krijgen we niet dicht”, zegt Van der Broeck. Het tekort wordt veroorzaakt door de hoge huur en de forse personeelslasten. Naast een huur van 181.000 euro per jaar verdubbelen de personeelskosten bijna van 68.000 naar 116.000 euro.

Er resteert een exploitatietekort van 194.000 euro. Daarnaast moet er nog een dekking gevonden worden voor 800.000 euro aan investeringen in het gebouw op Servaashof. Ook Van der Broeck ziet graag een museum dat Venray landelijk op de kaart zet. Maar de wethouder voegt er direct aan toe dat de ambities ook betaalbaar moeten zijn. “Zoiets kan ook groeien”, vindt hij. “Kijk maar eens naar museum De Locht in Melderslo. Dat is jaren geleden in een oude boerderij begonnen. Het krijgt geen gemeentelijke subsidie, maar het trekt jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers. Ik zou graag ook een huis voor de Venrayse geschiedenis willen zien. Waarin ruimte is voor heemkunde, cultuurhistorie en psychiatrie.” Van der Broeck betreurt het op zijn beurt dat het bestuur het bijltje erbij neer gooit. “Enerzijds is het geen verrassing. Het was al een hele tijd stil. Zo schiet het natuurlijk niet op. Ik vind het jammer, maar er is nu wel duidelijkheid.” De cultuurwethouder gaat een poging wagen om een herstart van de fusie op gang te brengen. “De gemeente kan alleen ondersteunen, maar is niet de trekker. Het zal van de twee partijen afhangen. Ik ga eens kijken hoe de vlag erbij hangt en ik hoop van harte dat er met andere mensen een nieuwe start gemaakt kan worden.”

In de commissievergadering van april opperde Van der Broeck om uit te kijken naar een andere locatie nu Servaashof onbetaalbaar lijkt. “Mijn voorkeur heeft nog steeds een plek op Servaashof. Daar is nu ook het psychiatriemuseum gevestigd. Maar de huur van het gebouw is de grootste kostenpost. Als het bedrag niet lager kan, dan moeten we wel naar een andere accommodatie uitkijken.”

Gerelateerde artikelen

Een nieuw Venrays museum

Lees verder

Nieuw museum op Mgr. Goumansplein?

Lees verder

Vier locaties museum Venray

Lees verder