ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Prijsvraag voor een schetsontwerp

woensdag, 06 oktober 2010 14:00 Prijsvraag voor een schetsontwerp

Prijsvraag voor een schetsontwerp voor Landmarks Venray

Venray is een ambitieuze gemeente waarin de komende jaren veel plannen worden gerealiseerd. Eén van de plannen die op de agenda staat is het project ‘Centrum op de schop’. In 2010 moet het centrum van Venray totaal vernieuwd zijn. Bestrating, riolering, groen, verkeerszaken, openbare verlichting, afvalproblematiek, kunst, alles wordt opnieuw bekeken. Kortom: het centrum van Venray gaat op de schop zodat Venray uitgroeit tot:

Het fraayste centrum van Noord-Limburg!

Om de zes entrees van het centrum van Venray herkenbaar te maken willen wij een beeldend kunstenaar of vormgever vragen hoogopgaande objecten te realiseren. Verlichting speelt een belangrijke rol bij deze landmarks, opdat ze ook in het donker goed te zien zijn. Tevens dienen de landmarks voorzien te zijn van verlichting, opdat zij een functie zullen hebben in de openbare verlichting.

De objecten moeten passen bij de karakteristiek van het centrum van Venray. Niet te traditioneel, het mag opvallen en moet de nieuwsgierigheid wekken, maar wel passen in het dorpskarakter. De landmark fungeert als poortfunctie naar het centrum en moet dan ook enige formaat hebben.

Vormgevers / kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht dienen een documentatie van hun werk en een eerste schetsontwerp te sturen. Het schetsontwerp bevat een beschrijving en/of afbeelding van het te vervaardigen object en biedt inzicht in de vormgeving, afmeting, materiaalkeuze. Ook is het voorzien van een schriftelijke toelichting op de achterliggende ideeën.

Het ontwerpteam van Centrum op de Schop (projectleiding gemeente Venray, stedenbouwkundig architect, landschapsarchitect en vertegenwoordiging samenleving, aangevuld met een medewerker van het Odapark) zal op basis hiervan 3 inschrijvers uitnodigen een definitief ontwerp op schaalmodel te maken en dit te presenteren. Deze presentatie geeft ook informatie over honorarium, uitvoerings-, transportkosten en praktische gegevens ten aanzien van realisering en plaatsing (benodigde sokkel, fundament, e.d.).. Fundering en plaatsing wordt in nauw overleg door de gemeente verzorgd.